Theorieexamen

 Theorieexamen.
                                       

Het theorieexamen voor de personenauto bestaat uit 3 onderdelen:

            -  Een onderdeel over gevaarherkenning [25 vragen]
            -  Een onderdeel over verkeersregels [30 vragen]
            -  Een onderdeel over verkeerinzicht/risico [10 vragen]   

                                            

Gevaarherkenning
Het gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:
            -  Remmen [dat wil zeggen flink snelheid verminderen of    
               zelfs stoppen].
            -  Gas los laten  dat wil zeggen extra attent zijn en 
               voorbereid zijn op een andere gedragskeuze].
            -  Of niets  dat  wil zeggen gewoon door blijven rijden met
               dezelfde snelheid].

Verkeersinzicht en risico
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Wanneer geslaagd?

Je slaagt voor het examen als:
             -  Je 12 vragen goed hebt [van de 25] van het onderdeel 
                gevaarherkenning.
             -  Je 35 goed hebt [van de 40] van de onderdelen 

                verkeersregels en verkeersinzicht.

Reserveer hier zelf online uw theorieexamen.